Bogdán László

életrajz | művei | róla írták | kontakt

Önéletrajz


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

 

1969 és 1974 között újságíróként, riporterként dolgoztam a sepsiszentgyörgyi Megyei Tükör című napilapnál. Közben megjelent első verseskönyvem. 1974 és 1976 között Bukarestben éltem, a havonta megjelenő Művelődés című folyóirat munkatársaként dolgoztam. 1976 nyarától 1985 tavaszáig újra Sepsiszentgyörgyön, a Megyei Tükör riportereként tevékenykedtem. Közben megjelent első regényem, majd a könyveim sora; sokat fordítottam a román irodalomból, verset, prózát vegyesen; verseim, elbeszéléseim, cikkeim, kritikáim, tanulmányaim, esszéim az akkori erdélyi lapokban olvashatóak, az Utunkban, az Igaz Szóban, A hétben. Ezt a hetilapot azért is említenem kell, mert 1985 tavaszától 1995-ig szerkesztőjeként dolgoztam. 1995 nyarán tértem vissza Sepsiszentgyörgyre, ahol a Háromszék című napilap főmunkatársa vagyok. Közben folyamatosan jelentek meg könyveim – s írásaim most már, az erdélyi folyóiratok, a Helikon, a Látó, A hét, a Korunk és a Székelyföld mellett magyarországi folyóiratokban is, főként a Kortársban, a Forrásban, a Jelenkorban, a Tiszatájban, az Alföldben, az Életünkben, a Holmiban, a 2000-ben, a Bárkában… Többször is részesültem irodalmi díjakban, 1981-ben és 1988-ban a román Írószövetség prózai díját nyertem el, ugyanezt megkaptam 2000-ben is; többször részesültem a Látó és a Székelyföld című folyóiratok nívódíjában. Magyarországon 1992-ben a Füst Milán, 1998-ban Kortárs díjat kaptam, 1999-ben a Déry Tibor díjat, 2000-ben pedig Arany János jutalmat. Továbbra is váltakozva írok prózát és verset. Több kötetem áll megjelenés előtt, romániai és magyarországi kiadóknál…

Az évek során több könyv szerkesztésében is részt vettem. 1983-ban válogatásomban és utószavammal jelent meg Iulio Cortásar Összefüggő parkok című elbeszéléskötete a Kriterion kiadó Horizont sorozatában. 1987-ben utószavammal adta ki a Kriterion Mircea Horia Simionescu Intelmek Delfinnek című regényét, 1989-ben válogatásomban és előszavammal jelent meg Bajor Andor Apróhirdetés című próza-kötete, ugyancsak a Kriterion kiadónál. 1996-ban utószavammal adták ki /Kriterion-Gloria/ Bajor Andor A betűvetők becsülete című, összegyűjtött tanulmány illetve cikkgyűjteményét, 1997-ben a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Kaláka könyvek sorozatban válogathattam egy Fábián Ernő tanulmány illetve esszégyűjteményt, Egy polgártárs a kuckóból címmel és 2001-ben ugyancsak Sepsiszentgyörgyön jelent meg Özönvíz címen ama versantológia, amelyik a város egykori napilapjának, a Megyei Tükörnek az egykori költőit mutatja be: Csiki László, Czegő Zoltán, Farkas Árpád, Magyari Lajos, Tömöry Péter, Vári Attila és e sorok írója verseivel, válogatásomban…2oo5-ben jelent meg szerkesztésemben az erdélyi prózaírók antológiája, Nyüzsgés a mélyben címmel.

Írói működésem évtizedei alatt számtalan antológiában és évkönyvben is szerepeltem…

Bogdán László